#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

V rámci projektu domovních ČOV jsme nechali zpracovat "Studii posouzení možností likvidace odpadních vod v obci Čavisov". V lokalitách, kde nemáme kanalizaci a přečištěná splašková voda z čistíren se vypouští do vsakovacích jímek, se provedl hydrogeologický průzkum (jednalo se celkem o 23 vrtů). Ten upřesnil, která území jsou nebo nejsou vhodná pro zasakování. Na základě těchto výsledků jsme museli upravit projektovou dokumentaci k žádosti o dotaci. Zatím nemáme vyčíslené celkové náklady, a to je jedna z věcí, kterou jsem už v tomto roce nestihla udělat. Chci vás jen ujistit, že projekt žije a určitě se bude pokračovat.

Dále se studie zabývala vyhodnocením stavu stávající jednotné kanalizace. Proběhlo tlakové čištění a kamerové zkoušky. Tento průzkum nám odhalil celkem sedm úseků, kde je kanalizace ve velice špatném technickém stavu. Tyto úseky začneme postupně opravovat už od příštího roku.

Na studii jsme také získali dotaci ve výši 400.000,- Kč z Moravskoslezského kraje z vyhlášeného dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území obce. Celkové náklady činily 726.000,- Kč.

kraj