#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Historie obce
 

KapličkaPrvní zmínka o obci je z roku 1377.  Obec tehdy patřila Jindřichovi z Bítova a bratřím, kteří měli dvory v Hrabyni, v Dobroslavicích, Smolkově a Velké Polomi. Roku 1431 postoupili Čavisov velkostatku v Lubojatech. Tas z Bítova prodal však 1446 Lubojaty s Čavisovem Kateřině Hřivnáčové z Tvorkova a její syn Zbyněk i s Dolní Lhotkou Donátům z Velké Polomě. Od té doby zůstal při statku velkopolomském, který koupil roku 1702 Jindřich Vilém hrabě Vlček z Dobré Zemice. V roce 1896-1960 patří k Bíloveckému politickému okresu a soudnímu okresu Klimkovickému. V roce 1960-2006 k okresu Opavskému. Od roku 2007 k okresu Ostrava-město. V letech 1960-1969 byl spojen s Dolní Lhotou. Od roku 1975 byl součástí střediskové obce Velká Polom. Od roku 1990 je samostatnou obcí,

Památky

Na území obce se nenachází žádná nemovitá kulturní památka, je zde však několik památek místního významu. Památník osvobození obce Rudou armádou, památník 25. výročí osvobození, pomník padlým vojínům 1914 – 1918 z roku 1922, památník kmotrovství Chrudim – Čavisov, kříž z roku 1896 na ulici Záhumenní, kříž z roku 1949 na ulici Chrudimské, kříž na ulici Osvobození, kříž na hřbitově a kaple.

Kmotrovství Chrudimi

Památník KmotrovstvíKoncem druhé světové války byla značná část obce zničena při bojích Ostravské operace. Na popud Česko- slovenského rozhlasu byla vyhlášena akce Budujeme Slezsko a Čavisov uzavřel 1. března 1946 kmotrovskou smlouvu s vychodočeským městem Chrudimí.

 

Chrudim  pomohla obci materiální i morální pomocí při obnově obce.

Z obecní kroniky :

 

Od starých lidí dověděl jsem se zkazku o původu vesnice Čabysova. V těch místech, kde nyní jest vesnice byl daleko široko samý les. V tomto rozsáhlém lese bylo ustanoveno několik hajných. Jednu část měl pod dozorem hajný, který se jmenoval Čabys, a ten si postavil chatku na tom místě, kde nyní mešká Ant. Kudela č.9. Dlouho tu bydlel jako poustevník ale potom se vedle něho usadily (bezpochyby z panského rozkazu) jiné rodiny. Tak vznikla dědina podle hajného Čabysa nazvaná Čabysov.

Změna názvu

Počátkem roku 1925 bylo z nařízení politické správy změněno jméno Čabysov na Čavisov.

Kaple

Kaple 1927Z kroniky: Kaple naše vystavěna byla r 1852. Dala ji postaviti obec. Dříve žádné kaple zde nebylo. Jen ve štítě sýpky byl zvonek, tím se zvonilo klekání a když někdo umřel.U kaple zasadili 2 ženichové Fr. Novák a Fr. Hrbáč r 1852 po 2 lipkéch. Ty vyrostly na mohutné stromy. Ale přední 2 byly skáceny při stavbě okresní cesty r. 1904, zadní 2 z rozkazu četnictva na podzim r. 1906, protože na nich bylo spousta motýlů a vajíček bekyně velkohlavé.

Kaple dnes

Kaple dnes

 

 

Interier kaple

 

Interier

Zvon

Zvon

 

Z kroniky: Rolník Viktorin Novák z Velké Polomě zakoupil a daroval pro naší kapli nový zvonek v ceně tisíc dvě stě (1200) Kč který byl dne 13. července (1924) slavnostně zavěšen a posvěcen. Slavnosti této se zučastnilo místní občanstvo,hasiči, družičky a velká účasť byla také z vedlejších obcí. Děti byly při slavnosti poděleny cukrovím. 
  Zvonek váží asi 30 kg a je na něm na věčné časy vyryto jméno šlechetného dárce. Obecní zastulitelstvo mu zaslalo jménem obce písemné poděkování.

 

Opravy

v letech 2006-2010 provedla obec opravu střechy, byla provedena izolace zdiva a nainstalováno nové zvonicí zařizení, které zakoupil pan Lumír Tvarůžka st.

V roce 2015 byla provedena velká oprava. Kaple dostala nový interier, osvetlení a hodiny.